"Mitt största mål är att hjälpa mina elever att nå sina mål."

Ridskolan

Lektionerna hålls på Södra Valla gård och du rider på någon av våra fina, välutbildade hästar.

Information till elever och målsmän

Röda Dagar

Är det inga lektioner

Telefontid

Telefontid 15-18 Fredagar, 0730512649

Samtliga elever är försäkrade på ridskolan

Avbokning av lektion

 Kan du inte komma på din ridlektion har du rätt att rida igen missad lektion om du avanmäler senast 8 h innan lektionsstart. Detta gör du på sms 0730512649, går även bra att sms:a på tider utanför telefontiden men vi svarar då i mån av tid. Igenridningstider läggs ut på facebooksidan ”vintrosa ridskola” fortlöpande. Det är upp till eleven själv att boka in sitt igenridningstillfälle som ska ske under stundande termin.

Abonnemangsperioder

Vi fakturerar 2 gånger per termin via mail. Som ny elev så får du, om du vill, gå en provlektion, och om du väljer att inte fortsätta, så betalar du endast för den lektionen.

Ingen återbetalning sker även om eleven slutar under en abonnemangsperiod.

Du måste säga upp din plats senast det uppsägningsdatum som anges för varje abonnemangsperiod. Säger du inte upp i tid har du förbundit dig att betala för nästa period. Plats sägs upp via mejl till amanda@vintrosaridskola.se

Obetald faktura räknas inte som uppsägning

Vid skada/sjukdom kan återbetalning av betald period ske mot uppvisande av läkarintyg.

abbonemangsperioder och senaste uppsägningstider för VT 2022 är:

VT 2022

V 2-14 betalas senast 3 januari -22. Uppsägning senast 27 december -21

V 15-26 betalas senast 1 april -22. Uppsägning senast 15 mars -22

 Att tänka på i stallet och inför ridlektion

Kom i tid! Är stora porten stängd på ridhuset så får den ej öppnas av säkerhetsskäl, du ska alltså vara i tid så du hinner med ner till ridhuset. Vi går ner till ridhuset ca 5 min innan lektionsstart för att hinna sitta upp på hästarna innan ridlektionen börjar.

Vi kan ej garantera att hästarna till 45 min grupperna är sadlade och klara till lektion, utan det är något som eleven får göra själv innan lektionsstart. Sadellista sitter på dörren i sadelkammaren.

Ridläraren gör utrustningskontroll i ridhuset innan lektionsstart.

Är du med som vuxen till elev, hjälp eleven vid uppsittning så går det fortare och vi hinner igång med lektionen snabbare!

Miniridersgrupperna får hjälp av ridlärare att sadla av och på hästarna.

Hjälm och väst finns att låna. Hjälm ska bäras av alla ryttare på hela ridskolan under ridning. Hjälm ska bäras av elever under 12 år vid all hantering av hästar. Väst ska bäras vid all ridning om eleven är under 15 år, därefter ska väst bäras vid hoppning upp till 18 år. 

Stallet är hästarnas hem och här ska vi vara lugna och lågmälda. Inget spring och skrik i stallet. Vuxen som är med till stallet har ansvar för minderåriga. Barn under 12 år ska alltid hållas under uppsikt av vuxen!

Vissa av hästarna kan vara suriga i boxen eller får ej bindas upp. Infolappar sitter under stora tavlan LÄS DOM innan ni hanterar hästen!

Toalett finns i gråa boden där det också finns ett uppehållsrum där alla får vistas.

Dörrar och läktaren. 

Stora porten öppnas och stängs endast av ridläraren. Ingen av dörrarna får öppnas från utsidan under pågående ridlektion!

Gaveldörren används som publikingång innan ridlektionen startar. Där går det även bra att GÅ UT från insidan.

Svarta lilla dörren är nödutgång och ska aldrig användas i annat syfte.

Läktaren går det bra att sitta på, vi går upp från vänster sida, klättra ej från andra kanten!

Det går bra att sitta och prata lågmält. Sitt kvar på läktaren tills ryttarna ställt upp sig på medellinjen och står still innan ni ställer er upp eller börjar gå ut. 

Hundar får vara med i ridhuset men ska då ligga/sitta tysta i hörnet vid gaveldörren. Går bra att ställa stolar där för husse/matte.

Parkeringen och grusvägen

Kör försiktigt på parkeringen, mycket djur och barn som rör sig där, backa gärna in så du kan köra rakt ut när du ska iväg. 

Grusvägen ägs av vägföreningen och där har det bestämts att det är 30 km/h som gäller på grusvägen från södra valla skylten. Denna hastighetsbegränsning gäller enligt lag, följ den!

Om olyckan är framme. 

Vid brand så samlas vi på parkeringen för inräkning.

Brandsläckare finns innanför lilla svarta dörren i ridhuset.

Vid olycka där ambulans måste tillkallas så samlas vi i stallet. Sker olyckan i ridhuset så ställer alla upp, sitter av sina hästar och ställer in dem i stallet.

Endast ridläraren och eventuell målsman får stanna kvar i ridhuset. Sker olycka i stallet och den skadade ej går att flytta på så samlas alla i ridhuset. 

Vid avfallning så ber vi de som sitter på läktaren att stanna kvar där. Ridläraren kommer stanna övriga ekipage och därefter kalla ner personer från läktaren om ridläraren tycker det är nödvändigt. Hoppa absolut inte ner från läktaren när de andra ekipagen rör sig, då kan vi få fler avfallningar än vad vi behöver!

Alla som vistas på ridskolan är försäkrade via länsförsäkringar. Ridskolan är ansvarsförsäkrad.

Kontakt:

Telefontid vardagar 08-12 0730512649

info@vintrosaridskola.se

Prisuppgifter från VT 2021

  • Lektion på ridskolan 45 min ridning, vuxen; 220 kr/lektion
  • Lektion på ridskolan 45 min ridning, ungdom, (upp till 18 år); 210 kr/lektion 
  • Mini riders 30 min ridning 15 min stall; 160 kr/lektion. Miniriders kan vara Grön eller Gul grupp

Alla elever är försäkrade på Vintrosa Ridskola!

Grön grupp= nybörjare skritt och trav OBS: Så länge eleven inte rider själv, så måste förälder eller vuxen medföljare hjälpa till att leda häst. Tyvärr kan vi bara i undantagsfall ställa upp med personal som leder.

Gul grupp = skritt och trav provar galopp

Blå grupp= alla gångarter lugnt tempo

Röd grupp = alla gångarter högt tempo

För andra frågor eller tidsbokning, kontakta oss här!

Hållbarhetsplan för Vintrosa Ridskolas hästar


*alla våra hästar är A1 försäkrade i Agria
*djupvågsmassör Lotta Lundberg behandlar 2-3 hästar minst 2 ggr/månaden
* alla våra hästar är skodda, många runt om, alla våra hästar har broddar vid halt väglag.
Utbildade Hovslagare Alexander Nilsson.
* alla våra hästar har täcken efter säsong, även flugtäcken på sommaren!
*alla våra hästar är vaccinerade.
* vi köper bra grovfoder (och har så det blir över även i år!) Av Ann-Sofie Andersson och Erik Zetterman.
* alla våra hästar går sparsamt och i varierande lektioner.
* alla våra hästar får en längre period av vila båda på vintern och på sommaren.
* alla våra hästar hålls i hage varje dag i anpassade flockar.


Det här jobbar vi vidare på:
* sommarbete (planerat för sommaren 2019)
* sadelutprovning (då hästar ändras i kroppen ändras självklart även sadelbehovet)
* nya uteboxar så vi har möjlighet att ställa upp alla hästar vid behov!

Den här synen har vi på våra hästar;
Vi ser våra hästar som våra arbetskollegor där vi hela tiden jobbar vidare för att de ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt!
Alla hästar är individer och ska ses på det sättet, deras arbeta ska därför individualiseras så det passar individen så bra som möjligt!
Vi ska alltid jobba för att tillgodose hästarnas naturliga behov så mycket som möjligt, ex utevistelse och hagkompisar.
Vi ska alltid utgå från hästen och hästens bästa när vi planerar och utför vårat arbete!
Hästarna har rätt till vila och återhämtning samt rätt till rörelse.
Hästarnas behov ska alltid gå före våra egna.

Stallvärdar

Som stallvärd så hjälper du till i stallet, fixar med hästarna och hjälper till där det behövs. Du deltar så mycket du vill och allt sker på ideell basis. Du måste ha fyllt 12 år och naturligtvis ska du ha målsmans tillstånd. Om du är intresserad, prata med någon av ridlärarna